Dystrybutor

ROLNICTWO

DJI DLA ROLNICTWA

 

 

 

 

 

"SMART FARMING" Z SOLECTRIC

Uszkodzenia roślin, szkody spowodowane dziką zwierzyną, epidemie szkodników i niedobór składników mineralnych można szybko i niezawodnie wykryć, nawet w przypadku bardzo dużych obszarów upraw. Jeśli wskazane jest wykonanie oprysku, Solectric będzie miał dostęp do odpowiedniego sprzętu i oprogramowania do wykonania zdania oraz oczywiście odpowiednio wykwalifikowanych pilotów.

WYKRYWANIE USZKODZEŃ i NIEDOBORÓW

DLA UPRAW, LASÓW, REZERWATÓW PRZYRODY

Multispektralne kamery rejestrują nie tylko światło widzialne, ale także długości fal w zakresie bliskiej podczerwieni (pasmo NIR). W ten sposób można określić "znormalizowany zróżnicowany wskaźnik wegetacji", w skrócie NDVI. Jego wartości liczbowe pozwalają wnioskować o kondycji roślin. Na podstawie zidentyfikowanych deficytów  następnie można ukierunkować,  określić potrzeby  oraz precyzjnie i punktowo zastosować nawożenie- być może również za pomocą drona.

Ocena uszkodzeń w wynikiu złego przezimowania

Niedobór składników pokarmowych

Zastosowanie pestycydów

Ukierunkowane nawożenie

Niewystarczające nawadnianie

Szkodniki

ORTOFOTMAPY OCENA I PLANOWANIE DZIĘKI GPS

W celu pełnej inspekcji obszarów rolnych można wstępnie zdefiniować obszar inspekcji. Multicopter automatycznie wykona lot i  zdjęcia. Dane i obrazy zebrane i ocenione w ten sposób zapewniają sektorowi rolniczemu i leśnemu doskonałą podstawę do planowania i podejmowania decyzji budżetowych oraz analizy szkód spowodowanych dziką zwierzyną.

 

WYKRYWANIE ZWIERZYNY PRZED KOSZENIEM I ZBIORAMI

Dzięki zastosowaniu dronów z kamerami termowizyjnymi odpowiednio wcześniej można zdientyfikować położenie dzikich zwierząt na planowanym obszarze zbiorów co pozwola zmniejszyć straty, chronić zwierzynę oraz efektywniej przeprowadzić zbiory

Projekt i realizacja